1/14

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. BBC Bitesize Gwersi Dyddiol https://www.bbc.com/education

  2. BT & itv - Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  3. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  4. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

  5. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  6. StoryWeaver https://storyweaver.org.in

  7. Barefoot Computing - Cegnogi addysgu cynradd | Supporting primary school teaching - https://www.barefootcomputing.org

  8. ​SchoolBeat - Llyfr Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc htts://schoolbeat.cymru | Activity book for children and young people https://schoolbeat.cymru

  9. Google Expeditions https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions

  10. Profwch y gorau o theatr Brydeinig adre. | Experience the best of British theatre at home. Cael gwybod mwy: | Find out more: ntlive.nationaltheatre.org.uk​​​

MY NAME IS RIVER

gan | by

EMMA REA

Oed | Age 9+

1. THE WORLD'S WORST PARENTS

 - David Walliams

Tales of the world's silliest mums

and daftest dads

 

2. SLIME - David Walliams

A boy takes on an island run by adults intent on making kids miserable

3. THE SMEDS AND THE SMOOS

- Julia Donaldson

A blue alien and a red alien fall in love

4. DRAW WITH ROB - Rob Biddulph

Learn how to draw some of the illustrator's popular picture book characters

5. THE BOY AT THE BACK OF THE CLASS

 - Onjali Q Rauf

Classmates befriend a Syrian refugee

CYFOETHOGI | ENRICHMENT

Edrychwch arno yma | Check it out here

https://www.everymanplayhouse.com/

everyplaytime/buildaplay

Edrychwch arno yma | Check it out here

https://hwb.gov.wales/zones/

online-safety/summer-challenge​​

ADNODDAU | RESOURCES

HERIAU PLANT CREADIGOL SIR DDINBYCH | DENBIGHSHIRE CREATIVE KIDS CHALLENGES

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

Gair yr Wythnos | Word of the Week

GWYLIAU | HOLIDAYS

Mae'r ysgol allan ar gyfer yr Haf!

School's out for Summer!

YN DARLLEN GORAU HAF

AR GYFER PLANT 2020

THE BEST SUMMER READS

FOR CHILDREN 2020

Y llyfrau newydd gorau i gadw'ch plant yn hapus yr Haf hwn

The best new books to keep your children happy this Summer

https://www.thetimes.co.uk/article/the-best-summer-reads-for-children-2020-765c7gtkv

SIALENS DARLLEN YN YR HAF 2020

SUMMER READING CHALLENGE 2020

Gadewch i ni fynd yn wirion

Let's get silly!