1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Tiger, Tiger,

Burning Bright!

dewis gan | sel by 

Fiona Waters

darl gan | illus by 

Britta Teckentrup

oed | age 4-12

1  Midnight Sun

    Stephenie Meyer

    Ailadrodd y digwyddiadau o Twilight o

    safbwynt Edward Cullen

    A retelling of the events of Twilight from

    Edward Cullen's point of view

2  The World's Worst Parents

    David Walliams and Tony Ross

    Straeon am famau a thadau gwirionaf y byd

    Tales of silly mums and daft dads

3  Dog Man: Grime and Pushishment

    Dav Pilkey

    Y 9      llyfr yn y gyfres gwerthiant orau

    The 9    book in the bestselling series

4  The Dinosaur That Pooped a Pirate

    Tom Fletcher, Dougie Poynter &

    Garry Parsons

    Antur swashbuckling

    Swashbuckling adventure

5  Rowley Jefferson's Awesome Friendly

    Adventure  Jeff Kinney

    Antur epig o feddwil Rowley Jefferson

    Wimpy Kid

    An epic adventure from the mind of Wimpy 

    Kid's Rowley Jefferson

th

fed

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI EICH DYCHWELIAD I'R YSGOL | SUPPORTING YOUR RETURN TO SCHOOL

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

CYSTADLEUTHAU YSGOLION | SCHOOLS COMPETITIONS

Gofalu amdanom ni a'r byd o'n cwmpas

Looking after ourselves and the world around us

 1. Shoe Wars Competition (Scholastic UK)

 2. The School Robot Competition (UK Robotics)

 3. Blog i Bobl Ifanc | Teen Blog (Welsh Libraries)

 4. ​BBC Young Reporter

 5. My Twist on a Tale: Everyday Heroes (Pearson Schools)