BETH SY'N DIGWYDD | WHAT'S ON

Mae Cyfoethogi'r Cwricwlwm Sir Ddinbych yn gerio i fynny ar gyfer ei 5ed flwyddyn llwyddiannus

Denbighshire Curriculum Enrichment is gearing up for its 5th successful year

Dyddiau
Days

Oriau
Hours

Munudau
Minutes

Eiliadau
Seconds

“Mae pob plentyn yn haeddu'r cyfle i hedfan...”

“Every child deserves the chance to fly...”

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Urdd Gobaith Cymru 2020 | Urdd National Eisteddfod 2020 www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2020

  2. Newyddion Iechyd a Lles Ysgolion Sir Ddinbych | Denbighshire Schools Health & Well-being News

  3. Sport Relief 2020 - 13 March 2020 www.sportrelief.com

  4. Cofrestru ar gyfer Big Pedal Sustrans - 22 Ebrill - 5 Mai 2020 | Register for the Sustrans Big Pedal - 22 April - 5 May 2020  www.bigpedal.org.uk/register

  5. Profwch y gorau o theatr Brydeinig mewn sinema yn eich ardal chi | Experience the best of British theatre at a cinema near you. Cael gwybod mwy: | Find out more: ntlive.nationaltheatre.org.uk

  6. Super Movers - BBC Sport - Ydych chi'n barod i fod yn Super Mover? Are you ready to become a Super Mover?www.bbc.co.uk/sport/football/supermovers

  7. ​Speakers in Schools www.speakers4schools.org

  8. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  9. Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth | Show Racism the Red Card - Wales - www.theredcard.org/wales

  10. All Stars Cricket - www.ecb.co.uk/all-stars​​

SOFA SURFER

gan | by

MALCOLM DUFFY

Oed | Age 12+

1. THE BEAST OF BUCKINGHAM PALACE - David Walliams

A young prince battles to save the world

2. THE ICE MONSTER - David Walliams

The tale of a 10 year-old-orphan and a woolly mammoth

3. DIARY OF A WIMPY KID: WRECKING BALL - Jeff Kinney

The Heffley family's home renovations go awry

4. DIARY OF A WIMPY KID: THE MELTDOWN - Jeff Kinney

Greg's neighbourhood turns into a wintry battlefield

5. THE TIGER WHO CAME TO TEA

 - Judith Kerr

A tiger joins a girl and her mum for afternoon tea​​

CYFOETHOGI | ENRICHMENT

CYSTADLAETHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

EWCH I WELD | GO AND SEE

Annog plant ysgol eco-gyfeillgar Sir Ddinbych i fod yn greadigol gydag ailgylchu ac ennill eu hysgol £1,000

 

Denbighshire Eco-friendly schoolchildren urged to get creative with recycling and win their school £1,000

Dyddiad Cau: | Closing Date:

25 Chwefror 2020 | 25 February 2020

www.denbighshirefreepress.co.uk/news/18187809.dairy-challenges-denbighshire-kids-win-1-000

Dyddiad Cau - 27 Chwefror 2020, 8yh

Closing Date - 27 February 2020, 8pm

www.bbc.co.uk/programmes/p00rfvk1

NEWYDDION DIWEDDARAF | LATEST NEWS

DYSGU CYMRAEG  |  LEARN WELSH

HANNER TYMOR

HALF TERM

Pa bethau cyffrous fyddwch chi'n eu gwneud dros haner tymor?

What exciting things will you be getting up to over half-term?