Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

When the World Was Ours

gan | by 

Liz Kessler

oed | age 10+

1  Code Name Bananas

    David Walliams and Tony Ross

    Mae bachgen, ceidwad sŵ a

    gorila yn darganfod cynllun Natsïaidd

    A boy, a zookeeper and a

    gorilla unearth a Nazi plot

2  Zog and the Flying Doctors

    Julia Donaldson and Axel Scheffler

    Mae marchog, tywysoges a draig

    yn dod i helpu rhai mewn angen

    A knight, a princess and a dragon

    tend to those in need

3  The Ickabog

    JK Rowling

    Mewn teyrnas fechan mewn perygl, mae dau          blentyn yn ceisio dad-wneud y gwir o ffug

    In a tiny kingdom in peril, two children

    try to untangle truth from fiction

4  Harry Potter and the Philosopher's Stone

    JK Rowling

    Blwyddyn gyntaf bachgen ifanc

    yn Ysgol Hud a Dewiniaeth Hogwarts 

    A young boy's first year at Hogwarts School of

    Witchcraft and Wizardry

5  Diary of a Wimpy Kid: The Deep End

    Jeff Kinney

    Mae taith draws-gwlad gwersylla'r

    Heffley yn troi'n drychineb

    The Heffley's cross-country camping 

    trip turns into a disaster

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Tywydd Gaeafol

Wintry Weather

Cadw'n glud a chynnes tu mewn i'r tŷ

Keeping warm and cosy inside the house

Her MIS IONAWR

JANUARY Challenge

Cliciwch ar y llun am fwy o wybodaeth

Click on the image for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Stories of Joy and Hope (BookTrust)

 2. Syniadau Mawr Cymru | Big Ideas Wales - Cystadleuaeth Ysgol Hip Hop Competition

 3. Countryfile Plant Britain - The Countryfile tree planting ballot is now open!

 4. Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Clwb Rygbi'r Dyfodol | Welsh Rugby Union Club of the Future Competition
 5. Cystadleuaeth Ffilm Ffon Symudol Wicked Wales | Wicked Wales Smartphone Film Competition