BETH SY'N DIGWYDD | WHAT'S ON

Mae Cyfoethogi'r Cwricwlwm Sir Ddinbych yn gerio i fynny ar gyfer ei 5ed flwyddyn llwyddiannus

Denbighshire Curriculum Enrichment is gearing up for its 5th successful year

Dyddiau
Days

Oriau
Hours

Munudau
Minutes

Eiliadau
Seconds

“Mae pob plentyn yn haeddu'r cyfle i hedfan...”

“Every child deserves the chance to fly...”

Pam Na Tsieciwch Allan ... |Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

MCTAVISH ON THE MOVE

gan | by

MEG ROSOFF

darlunwd gan | illustrated by

GRACE EASTON

& DAVID SHEPHERD

Oed | Age 8-12

1. DISNEY PIXAR TOY STORY 4: THE JUNIOR NOVEL

The Toy Story gang embark on a road trip with a new toy

2. DISNEY STORYBOOK COLLECTION ADVENT CALENDAR

24 mini picture books for the festive season

3. THE SECRET COMMONWEALTH - Philip Pullman

The second volume in the Book of Dust series

4. THE WORLD'S WORST TEACHERS - David Walliams

Terrifying tales about terrible teachers

5. TOM GATES SPECTACULAR SCHOOL TRIP (REALLY...) - Liz Pichon

Tom struggles to stay out of trouble

CYFOETHOGI | ENRICHMENT

CYSTADLAETHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

EWCH I WELD | GO AND SEE

Wyt ti'n ymddiddori mewn cyfansoddi, rhwng bl. 10 a dan 25 mlwydd oed ac yn byw yn Sir Ddinbych?

Be am gystadlu yng nghystadleuaeth

Cyfansoddi Ffanffer Eisteddfod 2020?

Dyddiad Cau - 13 Rhagfyr 2019 - Cer amdani!

 

Do you have an interest in composition, from year 10 to under 25 years old and living in Denbighshire?

How about competing in the

Eisteddfod 2020 Fanatics Competition?

Deadline - 13 December 2019 - Go for it!

www.urdd.cymru/CyfansoddiFfanffer2020

Cystadlaethau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Show Racism the Red Card Competitions

 

Darllenwch fwy... | Read more...

www.theredcard.org/competitions

NEWYDDION DIWEDDARAF | LATEST NEWS

DYSGU CYMRAEG  |  LEARN WELSH

CYNGERDD NADOLIG

CHRISTMAS CONCERT

Dechrau paratoi ar gyfer cyngerdd Nadolig yr ysgol

Starting to prepare for the school Christmas concert