1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

When Life Gives You Mangoes

gan | by Kereen Getten

oed | age 9-13

1  The Danger Gang

    Tom Fletcher and Shane Devries

    Mae storm mellt ryfedd

    yn rhoi pwerau hudol i blant

    A strange lightning storm gives

    children magical powers

2  The World's Worst Parents

    David Walliams and Tony Ross

    Straeon am famau

    a thadau gwirionaf y byd

    Tales of silly mums and daft dads

3  The Tower of Nero

    Rick Riordan

    Y pumed antur a'r olaf yn

    cyfres Trials of Apollo

    The fifth and final adventure in

    the Trials of Apollo series 

4  The Lost Spells

    Robert Macfarlane

    and Jackie Morris

    Dathliad llyrigol o'r byd naturiol

    A lyrical celebration of the natural world

5  One Hundred Steps

    Tom Moore and Adam Larkum

    Hanes darlunedig y

    bywyd y Capten ysbrydoledig

    The illustrated tale of the

    inspirational Captain's life

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI EICH DYCHWELIAD I'R YSGOL | SUPPORTING YOUR RETURN TO SCHOOL

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

HANNER TYMOR | HALF TERM

A week to go before half term

Wythnos i fynd cyn hanner tymor

CYSTADLEUTHAU YSGOLION | SCHOOLS COMPETITIONS

 1. The School Robot Competition (UK Robotics)
 2. Blog i Bobl Ifanc | Teen Blog (Welsh Libraries)

 3. ​BBC Young Reporter

 4. The Hill by the A13: A Challenge with People Need Nature and Gboyega Odubanjo (Young Poets Network)
 5. My Twist on a Tale: Everyday Heroes (Pearson Schools)