Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

The Time Traveller

and the Tiger

gan | by Tania Unsworth

oed | age 8-12

1  Code Name Bananas

    David Walliams and Tony Ross

    Mae bachgen, ceidwad sŵ a

    gorila yn darganfod cynllun Natsïaidd

    A boy, a zookeeper and a

    gorilla unearth a Nazi plot

2  Diary of a Wimpy Kid: The Deep End

    Jeff Kinney

    Mae taith gwersylla'r Heffley yn troi'n drychineb

    The Heffley's camping trip turns into a disaster

3  Beano Annual 2021

    DC Thomson

    Yn awyddus i brofi mae ef 

    yw pergyl mwyaf mewn hanes, 

    mae Dennis yn wynebu

    angenfilod o fythau Groeg

    Keen to prove he is 

    history's biggest menace, 

    Dennis faces monsters from Greek myths

4  Disney Storybook

    Collection Advent Calendar

    Stori Disney ar gyfer bob dydd o adfent

    A Disney story for  every day of advent

5  The Danger Gang

    Tom Fletcher and Shane Devries

    Mae storm mellt ryfedd

    yn rhoi pwerau hudol i blant

    A strange lightning storm gives

    children magical powers

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI EICH DYCHWELIAD I'R YSGOL | SUPPORTING YOUR RETURN TO SCHOOL

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

RHAGFYR | DECEMBER

Mis olaf y flwyddyn, mis cyntaf y Gaeaf

Last month of the year, first month of Winter

CYSTADLEUTHAU YSGOLION | SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Scholastic UK - Tremendous cover competition for 10th anniversary Tom Gates book chosen by Liz Pichon 

  • Doodled entries need: The words TOM GATES, Characters from the books, Post card size b/w

  • Tweet pics #TomGates10 by 23/11

 2. My Twist on a Tale: Everyday Heroes (Pearson Schools)

 3. ​Cystadleuaeth Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel | Safer Internet Day Competition

 4. Stories of Joy and Hope (BookTrust)

 5. Cystadleuaeth Undeb Rygbi Cymru Clwb Rygbi'r Dyfodol | Welsh Rugby Union Club of the Future Competition