BETH SY'N DIGWYDD | WHAT'S ON

Mae Cyfoethogi'r Cwricwlwm Sir Ddinbych yn gerio i fynny ar gyfer ei 5ed flwyddyn llwyddiannus

Denbighshire Curriculum Enrichment is gearing up for its 5th successful year

Dyddiau
Days

Oriau
Hours

Munudau
Minutes

Eiliadau
Seconds

“Mae pob plentyn yn haeddu'r cyfle i hedfan...”

“Every child deserves the chance to fly...”

Pam Na Tsieciwch Allan ... |Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

ASHA & THE SPIRIT BIRD

gan | by

JASBINDER BILAN

Oed | Age 8-12

1. THE BEAST OF BUCKINGHAM PALACE - David Walliams

A young prince battles to save the world

2. DIARY OF A WIMPY KID: WRECKING BALL - Jeff Kinney

The Heffley family's home renovations go awry

3. THE TIGER WHO CAME TO TEA

 - Judith Kerr

A tiger joins a girl and her mum for afternoon tea

4. THE SECRET COMMONWEALTH

 - Philip Pullman

The second volume in the Book of Dust series

5. THE DINKY DONKEY - Craig Smith

Picture-book sequel to viral sensation The Wonky Donkey

CYFOETHOGI | ENRICHMENT

CYSTADLAETHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

EWCH I WELD | GO AND SEE

Eisteddfod yr Urdd 2020

Cystadleuaeth Cyfansoddi Darn Corawl

Sy'n addas i gyfarch Cyfansoddwr Buddugol Seremoni 'Y Fedel Gyfansoddi'.

Cystadleuaeth ar gyfer bobl ifanc dan 25 oed sydd gyda chysylltiad â Sir Ddinbych.

Dyddiad Cau - 24 Ionawr 2020

www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/cyfansoddi-darn-corawl/

Competition to compose a Choral Piece

Suitable to greet the winning composer of the 'Composer's Medal' Ceremony at the Urdd Eisteddfod.

Open to competitors under 25 years of age and with a connection to Denbighshire.

Closing date - 24 January 2020

www.urdd.cymru/en/eisteddfod/competing/composingchoralpiece/

Cystadlaethau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Show Racism the Red Card Competitions

 

Darllenwch fwy... | Read more...

www.theredcard.org/competitions

DYDDIAD CAU: | CLOSING DATE:

7 CHWEFROR 2020 | 7 FEBRUARY 2020

NEWYDDION DIWEDDARAF | LATEST NEWS

DYSGU CYMRAEG  |  LEARN WELSH

DYDD SANTES DWYNWEN

ST DYNWEN'S DAY

25 Ionawr 2020

25 January 2020

Sut fyddwch chi'n dathlu Dydd Santes Dwynwen?

How will you be celebrating St Dwynwen's Day?