top of page

Archif Cymraeg

Welsh Archive

Mae bron i 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio!

 

There are almost 400 competitions to choose from in the Urdd National Eisteddfod, ranging from singing and dancing to drawing and cooking!

Llongyfarchiadu mawr i holl ysgolion, adrannau ac Aelwydydd y Sir am berfformiadau safonol yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015.  Cafwyd gwledd yn y cystadlaethau llwyfan a safon arbennig yn y cystadlaethau gwaith cartref hefyd.

Diolch i’r holl staff, rhieni ac wrth gwrs disgyblion am roi Sir Ddinbych ar y map. Ymlaen i Sir y Fflint 2016!

Congratulations to all who competed at the Urdd National Eisteddfod in Caerphilly.

The standard in the stage and homework competitions was excellent.  Thanks to all staff, parents and of course pupils for putting Denbighshire on the map.

Forward now to Flintshire 2016!

bottom of page