Beth sy 'mlaen | What's on

Dyddiadau Arbennig i'w cadw...

Special Days for your diary...

 •  1 - Dydd Calan | New Year’s Day

 • 25 - Dydd Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day

 • 25-27 - YGFGA Gwylio Adar yr Ardd | RSPB Big Garden Birdwatch

 • 25 - Blwyddyn Newydd Tsieineaidd | Chinese New Year

 • 27 - Diwrnod Cofio'r Holocost | Holocaust Memorial Day

 •  1-8 - Wythnos Genedlaethol Dweud Stori | National Storytelling Week

 •  2 - BAFTAs 2019

 •  3-9 - Wythnos Iechyd Meddwl Plant | Children's Mental Health Week

 •  7 - Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg 2019 | Celebrating Welsh language Music 2019

 •  9 - 2019 Oscars – 92fed Gwobrwyon yr Academi | 92nd Academy Awards

 • 10 - SCBBA Plimsolls ar gyfer Diwrnod Plimsoll | RNLI's Plimsolls for Plimsoll Day

 • 11 - Dydd Diogelwch ar y Wê | Safe Internet Day

 • 14 - Dydd San Ffolant | St Valentine's Day

 • 18 - 2020 BRIT Awards

 • 25 - Dydd Mawrth Ynyd (Diwrnod Crempog) | Shrove Tuesday (Pancake Day)

 •  1 - Dydd Gŵyl Dewi | St David's Day

 •  5 - Dydd Llyfrau’r Byd y DU | UK World Book Day

 •  6-15 - Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig | British Science Week

 •  8 - Dydd Ryngwladol Merched | International Women's Day

 •  9 - Dydd y Gymanwlad | Commonwealth Day

 • 12 - Dydd Prydau Ysgol Rhyngwladol 2019 | International School Meals Day 2019

 • 13 - Dydd Dim Ysmygu | No Smoking Day

 • 13 - Sport Relief 2020

 • 16-22 - Wythnos Shakespeare | Shakespeare Week

 • 17 - Dydd Gŵyl Sant Padrig (Iwerddon) | St Patrick's Day (Ireland)

 • 21 - Dydd Ryngwladol ar gyfer rhoi diwedd ar Wahaniaethu Hiliol | International Day for the Elimination of Racial Discrimination

 • 22 - Dydd Dŵr y Byd | World Water Day

 • 22 - Sul y Mamau | Mothering Sunday

 • 29 - Amser Hâf Prydain yn cychwyn | British Summer Time begins​​

 •  1 - Dydd Ffŵl Ebrill | April Fool’s Day

 •  7 - Dydd Iechyd y Byd | World Health Day

 • 12 - Sul y Pasg | Easter Sunday

 • 21 - Geni’r Frenhines Elisabeth | Queen Elizabeth's birthday

 • 23 - Dydd Gŵyl Sant Siôr (Lloegr) | St George's Day (England)

 •  6 - Dydd Calan Mai | May Day

 •  6-12 - Wythnos y Groes Goch | Red Cross Week

 • 10-16 - Wythnos Cymorth Gristnogol | Christian Aid Week

 • 16 - Dydd y Lluoedd Arfog | Armed Forces Day

 • 21-31 - Gŵyl Hay-on-Wye | Hay-on-Wye Festival

 • 25-30 - Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2020, Sir Ddinbych | 2020 Urdd National Eisteddfod, Denbighshire

 •  5 - Dydd Amgylchedd Bydeang | World Environment Day

 •  9-25 - Gŵylgyfoeth Enrichfest 2020

 • 21 - Dydd y Tadau | Father's Day

 • 21 - Y Dydd Hwyaf | Longest Day

 • 23/24 - Gŵyl Ifan | Midsummer Day

 • 30 - Dewch i Goginio | Come & Cook - Ysgolion Cynradd | Primary Schools

 •  1 - Dewch i Goginio | Come & Cook - Ysgolion Uwchradd | Secondary Schools

 •  7-12 - Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen | Llangollen International Musical Eisteddfod

 • 11 - Dydd Poblogaeth y Byd | World Population Day

 • 13 - Gweithdy 'Shake up your Shakespeare' Workshop

 • 20-23 - Sioe Frenhinol Cymru | Royal Welsh Show

 • 1-8 - Eisteddfod Genedlaethol, Tregaron | National Eisteddfod, Tregaron

 • 7-31 - Gŵyl Ymylol Caeredin | Edinburgh Festival Fringe

 • 12 - Dydd Ieuenctid y Byd | International Youth Day

 • 19 - Dydd Dyngarol Bydeang | World Humanitarian Day

 •  8 - Dydd Llythrenedd Rhyngwladol | International Literacy Day

 • 13 – Dydd Roald Dahl | Roald Dahl Day

 • 14-20 - Dydd Jîns ar gyfer Genynnau | Jeans for Genes Day

 • 21 - Dydd Rhyngwladol Heddwch | International Day of Peace

 • 22 - Alban Elfed | Autumn Equinox

 • 25 - Bore Goffi Mwya'r Byd i Macmillan | Macmillan World's Biggest Coffee Morning

 •  1 - Dydd Barddoniaeth Genedlaethol | National Poetry Day

 •  5 - Dydd Athrawon y Byd | World Teachers' Day

 •  5-11 - Wythnos Braille Genedlaethol | National Braille Week

 •  8 - Dydd Golwg y Byd | World Sight Day

 • 17 - Dydd Ryngwladol i Gael Gwared o Dlodi | International Day for the Eradication of Poverty

 • 18 - Gwisgwch Binc | Wear it Pink

 • 25 - Amser Hâf Prydain yn dod i ben | British Summer Time ends

 • 31 - Noson Calan Gaeaf | Hallowe'en

 •  1 - Dydd Calan Gaeaf | All Saints' Day

 •  5 - Noson Guto Ffowc | Guy Fawkes' Night

 • 11 - Dydd y Cadoediad | Armistice Day

 • 19 - Dydd Ryngwladol y Dynion | International Men's Day

 • 30 - Dydd Gŵyl Sant Andrew (Yr Alban) | St Andrew’s Day (Scotland)

 •  1 - Dydd Aids Byd-eang | World Aids Day

 •  3 - Dydd Rhyngwladol Pobl gydag Anabledd | International Day of Persons with Disabilities

 • 10 - Dydd Hawliau Dynol | Human Rights Day

 • 21 - Dydd Byrraf | Shortest Day

 • 25 - Dydd Nadolig | Christmas Day

 • 31 - Nos Calan/Hogmanay | New Year's Eve/Hogmanay