top of page

Beth sy 'mlaen | What's on

Dyddiadau Arbennig i'w cadw...

Special Dates for your diary...

Edrych ymlaen at 2023
Looking ahead to 2023

IONAWR | JANUARY 2023
CHEWFROR | FEBRUARY 2023
 •  1 - Dydd Calan | New Year’s Day

 •  2 - Diwrnod Cenedlaethol Ffuglen Wyddonol | National Science Fiction Day

 •  4 - Diwrnod Braille y Byd | World Braille Day

 •  5 - Deuddegfed Noson | Twelfth Night

 •  6/1-20/2 - Birdwatch Ysgolion Mawr CFGA | RSPB Big Schools' Birdwatch

 • 13 - Penbwlydd Hedd Wyn | Hedd Wyn’s Birthday

 • 15 - Diwrnod Crefydd Y Byd | World Religion Day

 • 16 - Diwrnod Chwilio Geiriau Byd-eang | Global Word Search Day

 • 16 - Diwrnod Martin Luther King | Martin Luther King Day

 • 17 - Wythnos Arbed Ynni | Energy Saving Week

 • 18 - Diwrnod Winnie the Pooh | Winnie the Pooh Day

 • 21 - Diwrnod Gwerthfawrogi'r Wiwer Goch | Red Squirrel Appreciation Day

 • 22/1-5/2 - Blwyddyn Newydd Tsieineaidd | Chinese New Year

 • 25 - Dydd Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day

 • 25 - Noson Burns | Burns Night

 • 26 - Diwrnod Awstralia | Australia Day

 • 27 - Diwrnod Cofio'r Holocost | Holocaust Memorial Day

 • 27-29 - YGFGA Gwylio Adar yr Ardd | RSPB Big Garden Birdwatch

 • 28 - Diwrnod LEGO Rhyngwladol | International LEGO Day

 • 30/1-5/2 - Wythnos Genedlaethol Dweud Stori | National Storytelling Week

 • 31 - Diwrnod Sebra Rhyngwladol | International Zebra Day

 •  1-28 - Mis Michael Morpurgo | Michael Morpurgo Month

 •  2 - Diwrnod Groundhog | Groundhog Day

 •  4/2-18/3 - 2023 Pencampwriaeth Guinness y Chwe Gwlad | 2023 Guinness Six Nations

 •  5 - Diwrnod Nutella'r Byd | World Nutella Day

 •  6 - Diwrnod Waitangi | Waitangi Day

 •  6-12 - Wythnos Iechyd Meddwl Plant | Children's Mental Health Week

 •  7 - Diwrnod Charles Dickens | Charles Dickens Day

 •  7 - Diwrnod eDdiogelwch | Safer Internet Day

 • 10 - Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg 2023 | Celebrating Welsh Language Music 2023

 • 10 - SCBBA Plimsolls ar gyfer Diwrnod Plimsoll | RNLI's Plimsolls for Plimsoll Day

 • 11 - Gwobrau BRIT 2023 | 2023 BRIT Awards

 • 12 - Dydd Darwin | Darwin Day

 • 14 - Dydd San Ffolant | St Valentine's Day

 • 17 - Diwrnod Gwneud Rhywbeth Caredig ar Hap | Random Act of Kindness Day

 • 20-24 - Gwyliau Hanner Tymor Chwefror | February Half Term Holiday

 • 21 - Dydd Mawrth Ynyd (Diwrnod Crempog) | Shrove Tuesday (Pancake Day)

 • 27/2-12/3 - Pythefnos Masnach Deg | Fairtrade Fortnight

 • 27 - Diwrnod Rhyngwladol Arth y Pegwn | International Polar Bear Day

 • 27 - Diwrnod Cenedlaethol Pokémon | National Pokemon Day

MAWRTH | MARCH 2023
EBRILL | APRIL 2023
 •  1 - Dydd Gŵyl Dewi | St David's Day

 •  3 - Dydd Llyfrau’r Byd y DU | UK World Book Day

 •  3 - Dydd Bywyd Gwyllt y Byd | World Wildlife Day

 •  8 - Dydd Ryngwladol Merched | International Women's Day

 •  8 - Dydd Dim Ysmygu | No Smoking Day

 •  9 - Dydd Barbie | Barbie Day

 •  9 - Dydd Prydau Ysgol Rhyngwladol 2023| International School Meals Day 2023

 • 10-19 - Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig | British Science Week

 • 12 - Yr Oscars 2023 - 95ed Gwobrau'r Acedemi | The 95th Academy Awards

 • 13 - Dydd y Gymanwlad | Commonwealth Day

 • 14 - Dydd Pi | Pi Day

 • 15 - Dydd Trwynau Coch | Red Nose Day

 • 17 - Dydd Gŵyl Sant Padrig (Iwerddon) | St Patrick's Day (Ireland)

 • 17 - Dydd Cwsg y Byd | World Sleep Day

 • 18 - Dydd Ailgylchu Byd-eang | Global Recycling Day

 • 19 - Sul y Mamau | Mothering Sunday

 • 20 - Gwanwyn yn Dechrau | Spring Begins

 • 20 - Dydd Broga'r Byd | World Frog Day

 • 21-27 - Wythnos Shakespeare | Shakespeare Week

 • 21 - Dydd Ryngwladol ar gyfer rhoi diwedd ar Wahaniaethu Hiliol | International Day for the Elimination of Racial Discrimination

 • 21 - Dydd Barddoniaeth y Byd | World Poetry Day

 • 22 - Dydd Dŵr y Byd | World Water Day

 • 22 - Dydd Gweithredu Ryngwladol Morloi | International Day of Action for the Seals

 • 25 - Dydd Tolkien | Tolkien Day

 • 26 - Amser Hâf Prydain yn cychwyn | British Summer Time begins

 • 29 - Diwrnod Piano y Byd | World Piano Day

 • 31 - Dydd Gwisgwch Het | Wear A Hat Day

 •  1 - Dydd Ffŵl Ebrill | April Fool’s Day

 •  2 - Dydd Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd | World Autism Awareness Day

 •  2 - Dydd Rhyngwladol Llyfrau Plant | International Children's Book Day

 •  7 - Dydd Iechyd y Byd | World Health Day

 •  7 - Dydd Gwener y Groglith | Good Friday

 •  9 - Dydd y Pasg | Easter Day

 •  9 - Dydd Unicorn | Unicorn Day

 • 10 - Dydd Llun y Pasg | Easter Monday

 • 10 - Dydd Brodyr a Chwiorydd | Siblings Day

 • 18 - Dydd Treftadaeth y Byd | World Heritage Day

 • 21-22 - Eid al-Fitr

 • 22 - Dydd y Ddaear | Earth Day

 • 23 - Dydd Gŵyl Sant Siôr (Lloegr) | St George's Day (England)

 • 23 - Dydd Cenedlaethol Shakespeare | National Shakespeare Day

 • 23 - Noson Lyfrau'r Byd | World Book Night

 • 25 - Dydd y Pengwin | Penguin Day

 • 30 - Dydd Jazz Rhyngwladol | International Jazz Day

MAI | MAY 2023
MEHEFIN | JUNE 2023
 •  1 - Dydd Calan Mai | May Day

 •  1-7 - Wythnos Di-sgrin | Screen-Free Week

 •  ​2 - Dydd Asthma'r Byd | World Asthma Day

 •  3-9 - Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o'r Haul | National Sun Awareness Week

 •  3 - Dydd Rhyngwladol Gilbert & Sullivan | International Gilbert & Sullivan Day

 •  3 - Dydd Cenedlaethol Beicio i'r Ysgol | National Bike to School Day

 •  4 - Dydd Star Wars | Star Wars Day

 •  4-10 - Wythnos y Groes Goch | Red Cross Week

 •  5 - Cinco De Mayo

 •  6 - Coroni'r Brenin Siarl III | Coronation of King Charles III

 •  6 - Dydd Masnach Deg y Byd | World Fair Trade Day

 •  7 - Dydd Chwerthin y Byd | World Laughter Day

 •  8 - Gŵyl y Banc ychwanegol | Extra Bank Holiday

 •  9 - Dydd Ewrop | Europe Day

 • 12 - Dydd Rhyngwladol Nyrsys | International Nurses Day

 • 13 - Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023 | Eurovision Song Contest 2023

 • 14 - Dydd Cenedlaethol Plant y DU | National Children's Day UK

 • 14-20 - Wythnos Cymorth Gristnogol | Christian Aid Week

 • 16-20 - Wythnos Cerdded i'r Ysgol | Walk To School Week

 • 18 - Dydd Rhifedd Cenedlaethol | National Numeracy Day

 • 20 - Dydd Gwenyn y Byd | World Bee Day

 • 20-28 - Wythnos Genedlaethol Toesenni | National Doughnut Week

 • 22 - Dydd Rhyngwladol Amrywiaeth Fiolegol | International Day for Biological Diversity

 • 23 - Dydd Twrch y Byd | World Turtle Day

 • 25/5-4/6 - Gŵyl y Gelli | Hay Festival

 • 25 - Dydd Affrica | Africa Day

 • 25 - Dydd Tyweli | Towel Day

 • 29 - Gŵyl y Banc Ddiwedd Mai | Late May Bank Holiday

 • 29 - Dydd Cenedlaethol Bisgedi | National Biscuit Day

 • 29 - Dydd Oak Apple | Oak Apple Day

 • 29/5-2/6 - Hanner Tymor Mai | May Half Term

 • 29/5-3/6 - 2023 Urdd Eisteddfod

 •  1 - Dydd Llaeth y Byd | World Milk Day

 •  5 - Dydd Amgylchedd Bydeang | World Environment Day

 •  5 - Dydd Rolio Selsig | Sausage Roll Day

 • 6-14 - Wythnos Beic | Bike Week

 •  8 - Dydd Cefnforoedd y Byd | World Oceans Day

 • 16 - Dydd Ail-lenwi'r Byd | World Refill Day

 • 18 - Dydd y Tadau | Father's Day

 • 20 - Dydd y Lluoedd Arfog | Armed Forces Day

 • 21 - Haf yn Dechrau | Summer Begins

 • 21 - Dydd Gwneud Cerddoriaeth | Make Music Day

 • 21 - Dydd Giraffe y Byd | World Giraffe Day

 • 23 - Dydd Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg | International Women in Engineering Day

 • 24 - Gŵyl Ifan | Midsummer Day

 • 28-29 - Eid ul-Adha

GORFFENNAF | JULY 2023
AWST | AUGUST 2023
 •  1 - Dydd Canada | Canada Day

 •  3-16 - Pythefnos Wimbledon | Wimbledon Fortnight

 •  4 - Dydd Annibyniaeth America | American Independence Day

 •  4-9 - Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen | Llangollen International Musical Eisteddfod

 •  7 - Dydd Siocled y Byd | World Chocolate Day

 • 11 - Dydd Poblogaeth y Byd | World Population Day

 • 14 - Dydd Bastille | Bastille Day

 • 15 - Dydd Sant Swithin | St Swithin's Day

 • 20/7-20/8 - Cwpan y Byd Pêl-droed Merched 2023 | Women’s World Cup Football 2023

 • 29 - Dydd Teigr Byd-eang | Global Tiger Day

 • 31 - Penblwydd Harri Potter | Harry Potter's Birthday

 •  1 - Dydd Swydd Efrog | Yorkshire Day

 •  4 - Dydd Ymwybyddiaeth Rhyngwladol Tylluan | International Owl Awareness Day

 •  4-28 - Gŵyl Ymylol Caeredin | Edinburgh Festival Fringe

 •  7 - Dydd Serpent y Môr | Sea Serpent Day

 •  8 - Dydd Rhyngwladol y Gath | International Cat Day

 •  8 - Dydd Cyffredinol a Rhyngwladol Anfeidredd | Universal & International Infinity Day

 •  9 - Dydd Pwdin Reis | Rice Pudding Day

 • 10 - Dydd Llew’r Byd | World Lion Day

 • 12 - Dydd Eliffant y Byd | World Elephant Day

 • 12 - Dydd Ieuenctid y Byd | International Youth Day

 • 13 - Dydd Llaw Chwith | Left Handers Day

 • 19 - Dydd Dyngarol Bydeang | World Humanitarian Day

 • 19 - Dydd Rhyngwladol Orangutan | International Orangutan Day

 • 19 - Dydd Ffoto y Byd | World Photo Day

 • 26 - Dydd Rhyngwladol Cŵn | International Dog Day

 • 26 - Dydd Cenedlaethol Cŵn | National Dog Day

 • 28 - Gŵyl Banc yr Haf | Summer Bank Holiday

MEDI | SEPTEMBER 2023
HYDREF | OCTOBER 2023
 •  8 - Dydd Llythrenedd Rhyngwladol | International Literacy Day

 •  8 - Dydd Star Trek | Star Trek Day

 •  9 - Dydd Rhyngwladol Sudoku | International Sudoku Day

 •  9 - Dydd Tedi'r Arth | Teddy Bear Day

 • 13 - Dydd Roald Dahl | Roald Dahl Day

 • 14 - Dydd Ecsema'r Atopig y Byd | World Atopic Eczema Day

 • 16 - Dydd Jîns ar gyfer Genynnau | Jeans for Genes Day

 • 18 - Dydd Rhyngwladol y Panda Coch | International Red Panda Day

 • 19 - Dydd Siaradwch Fel Môr-ladron | Talk Like A Pirate Day

 • 21 - Dydd Rhyngwladol Heddwch | International Day of Peace

 • 21 - Dechrau'r Hydref (hemisffer y Gogledd) Gwanwyn yn Dechrau (hemisffer y De) | Autumn Begins (Northern hemisphere) Spring Begins (Southern hemisphere)

 • 22 - Dydd Hobbit | Hobbit Day

 • 27 - Bore Goffi Mwya'r Byd i Macmillan | Macmillan World's Biggest Coffee Morning

 • 29/9-8/10 - Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerfaddon | Bath Children's Literature Festival

 •  1-31 - Mis Hanes Pobl Dduon | Black History Month

 •  1-31 - Gŵyl y Big Draw | The Big Draw Festival

 •  1 - Dydd Coffi | Coffee Day

 •  1 - Dydd Neiniau a Theidiau y DU | Grandparents Day UK

 •  4-10 - Wythnos Byd-eang y Gofad | World Space Week

 •  4 - Dydd Ymwybyddiaeth Dyslecsia'r Byd | World Dyslexia Awareness Day

 •  5 - Dydd Athrawon y Byd | World Teachers' Day

 •  5 - Dydd Barddoniaeth Genedlaethol | National Poetry Day

 •  6 - Dydd Gwên y Byd | World Smile Day

 •  6-15 - Gŵyl Lenyddiaeth Cheltenham | Cheltenham Literature Festival

 •  9-15 - Wythnos Braille Genedlaethol | National Braille Week

 • 10 - Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd | World Mental Health Day

 • 12 - Dydd Golwg y Byd | World Sight Day

 • 12 - Diwrnod Llyfrau Harri Potter | Harry Potter Book Day

 • 15 - Dydd Shwmae Su'mae | Shwmae Su'mae Day

 • 17 - Dydd Ryngwladol i Gael Gwared o Dlodi | International Day for the Eradication of Poverty

 • 19 - Gwisgwch Pinc | Wear it Pink

 • 21 - Dydd Canu'r Byd | World Singing Day

 • 21 - Dydd Trafalgar | Trafalgar Day

 • 25 - Dydd Opera'r Byd | World Opera Day

 • 29 - Dydd Cenedlaethol y Gath | National Cat Day

 • 29 - Amser Hâf Prydain yn dod i ben | British Summer Time ends

 • 30/10-3/11 - Tymor Mis Hydref | October Half Term

 • 31 - Noson Calan Gaeaf | Hallowe'en

 • 31/10-2/11 - Dydd y Meirw | The Day of the Dead

TACHWEDD | NOVEMBER 2023
RHAGFYR | DECEMBER 2023
 •  1 - Dydd Calan Gaeaf | All Saints' Day

 •  3 - Dydd Pysgod Jeli'r Byd | World Jellyfish Day

 •  4 - Dydd Numbat y Byd | World Numbat Day

 •  5 - Noson Guto Ffowc | Guy Fawkes' Night

 •  6 - Dydd Sacsoffon Cenedlaethol | National Saxophone Day

 • 11 - Dydd y Cadoediad | Armistice Day

 • 11 - Dydd Pobl Seng | Singles Day

 • 12 - Diwali

 • 13 - Dydd Caredigrwydd y Byd | World Kindness Day

 • 13-17 - Wythnos Gwrth-fwlio | Anti Bullying Week

 • 15 - Dydd Steve Irwin | Steve Irwin Day

 • 17 - Dydd Cyn-ddyfodiad y Byd | World Prematurity Day

 • 19 - Dydd Ryngwladol y Dynion | International Men's Day

 • 20 - Dydd Byd Eang y Plant | Universal Children's Day

 • 21 - Dydd Helo'r Byd | World Hello Day

 • 21 - Dydd Teledu'r Byd | World Television Day

 • 23 - Dydd Doctor Who 2023 | Doctor Who Day 2023

 • 23 - Diolchgarwch (UD) | Thanksgiving (US)

 • 24 - Dydd Prynu Dim | Buy Nothing Day

 • 30 - Dydd Gŵyl Sant Andrew (Yr Alban) | St Andrew’s Day (Scotland)

 •  1 - Dydd Aids Byd-eang | World Aids Day

 •  1 - Adfent yn dechrau | Advent Begins

 •  3 - Dydd Rhyngwladol Pobl gydag Anabledd | International Day of Persons with Disabilities

 •  4 - Dydd Cheetah | Cheetah Day

 •  6 - Dydd Sant Nicholas | St. Nicholas Day

 •  7-15 - Hanukkah

 • 10 - Dydd Hawliau Dynol | Human Rights Day

 • 13 - Dydd Sant Lucia | Saint Lucia Day

 • 16 - Dydd Jane Austen | Jane Austen Day

 • 21 - Dydd Cenedlaethol Robin Goch | National Robin Day

 • 21 - Dydd Byrraf - Y Gaeaf yn dechrau | Shortest Day - Winter begins

 • 24 - Noswyl Nadolig | Christmas Eve

 • 25 - Dydd Nadolig | Christmas Day

 • 26 - Gŵyl San Steffan | Boxing Day

 • 26/12-01/01 - Kwanzaa

 • 31 - Nos Calan/Hogmanay | New Year's Eve/Hogmanay

bottom of page